Історія кафедри

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Історія кафедри

Кафедра здоров'я людини, спортивної рекреації та фітнесу була створена на базі кафедри фізичної культури та валеології у відповідності до наказу по університету № 112 від 01.09.2008 р. Розпочала своє функціонування з 1 вересня 2008 року.  З 1 січня 2011 року перейменована на кафедру здоров"я людини, рекреації та фітнесу.

Підготовку бакалаврів напрямом 6.010203 “Здоров’я людини”, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.01020303, 8.01020303 " Фітнес та рекреація", на кафедрі здійснюють 12 викладачів із них 3 доктора наук, професора (Мардар Г. І., Лісенчук Г.А., Христич Т. М.) 6 кандидатів наук, доцентів (Мосейчук Ю.Ю., Темерівська Т.Г., Цигикало О. В., Доцюк Л. Г., Гусак В.В., Мороз О.О., Киселиця О.М.), 2 майстри спорту з гімнастики: (спортивної та художньої) - Гауряк О.Д., Мороз О.О., кандидат в майстри спорту з футболу - Мосейчук  Ю.Ю.,  кандидат в майстри спорту з спортивного орієнтування - Слобожанінов  П.А.

В.о. завідувача кафедри - доктор медичних наук, професор Мардар Г. І.

Класичні форми навчання – лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття доповнюються різноманітними формами індивідуальної роботи зі студентами, факультативними заняттями (підвищення спортивної майстерності).

Наукова робота кафедри зосереджена на дослідженні таких проблем: "Вплив медико-біологічних засобів відновлення на ріст спортивних результатів студентів груп підвищення спортивної майстерності", "Використання сучасних методів дослідження та покращення фізичного розвитку студентської молоді", "Взаємозв'язок психофізіологічного стану студентів від періоду навчання у ВНЗ", "Профілактика спортивного травматизму у студентів засобами фізичного виховання" та ін. Викладачі кафедри активно займаються науково-методичною та спортивно-оздоровчою роботою зі студентами, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін.

Кафедра працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Постійно проводяться методичні семінари, на яких обговорюються розроблені викладачами навчальні та робочі програми, проспекти навчальних посібників, тексти лекційних курсів, плани семінарських та практичних занять та матеріали навчально-методичного забезпечення за вимогами ECST.

Кафедра підтримує тісне наукове співробітництво із кафедрами фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, та теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastereРh$®@yрњchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.