≤стор≥€ кафедри

ќновлено
2013-09-08
20:12:53

≤стор≥€ кафедри

 афедра здоров'€ людини, спортивноњ рекреац≥њ та ф≥тнесу була створена на баз≥ кафедри ф≥зичноњ культури та валеолог≥њ у в≥дпов≥дност≥ до наказу по ун≥верситету є 112 в≥д 01.09.2008 р. –озпочала своЇ функц≥онуванн€ з 1 вересн€ 2008 року.  « 1 с≥чн€ 2011 року перейменована на кафедру здоров"€ людини, рекреац≥њ та ф≥тнесу.

ѕ≥дготовку бакалавр≥в напр€мом 6.010203 “«доров’€ людини”, спец≥ал≥ст≥в та маг≥стр≥в за спец≥альн≥стю 7.01020303, 8.01020303 " ‘≥тнес та рекреац≥€", на кафедр≥ зд≥йснюють 12 викладач≥в ≥з них 3 доктора наук, професора (ћардар √. ≤., Ћ≥сенчук √.ј., ’ристич “. ћ.) 6 кандидат≥в наук, доцент≥в (ћосейчук ё.ё., “емер≥вська “.√., ÷игикало ќ. ¬., ƒоцюк Ћ. √., √усак ¬.¬., ћороз ќ.ќ.,  иселиц€ ќ.ћ.), 2 майстри спорту з г≥мнастики: (спортивноњ та художньоњ) - √аур€к ќ.ƒ., ћороз ќ.ќ., кандидат в майстри спорту з футболу - ћосейчук  ё.ё.,  кандидат в майстри спорту з спортивного ор≥Їнтуванн€ - —лобожан≥нов  ѕ.ј.

¬.о. зав≥дувача кафедри - доктор медичних наук, професор ћардар √. ≤.

 ласичн≥ форми навчанн€ – лекц≥њ, лабораторн≥, практичн≥ та сем≥нарськ≥ зан€тт€ доповнюютьс€ р≥зноман≥тними формами ≥ндив≥дуальноњ роботи з≥ студентами, факультативними зан€тт€ми (п≥двищенн€ спортивноњ майстерност≥).

Ќаукова робота кафедри зосереджена на досл≥дженн≥ таких проблем: "¬плив медико-б≥олог≥чних засоб≥в в≥дновленн€ на р≥ст спортивних результат≥в студент≥в груп п≥двищенн€ спортивноњ майстерност≥", "¬икористанн€ сучасних метод≥в досл≥дженн€ та покращенн€ ф≥зичного розвитку студентськоњ молод≥", "¬заЇмозв'€зок психоф≥з≥олог≥чного стану студент≥в в≥д пер≥оду навчанн€ у ¬Ќ«", "ѕроф≥лактика спортивного травматизму у студент≥в засобами ф≥зичного вихованн€" та ≥н. ¬икладач≥ кафедри активно займаютьс€ науково-методичною та спортивно-оздоровчою роботою з≥ студентами, систематично вдосконалюють свою педагог≥чну майстерн≥сть, планують написанн€ методичних розробок ≥ пос≥бник≥в з окремих дисципл≥н.

 афедра працюЇ над удосконаленн€м навчально-методичноњ роботи. ѕост≥йно провод€тьс€ методичн≥ сем≥нари, на €ких обговорюютьс€ розроблен≥ викладачами навчальн≥ та робоч≥ програми, проспекти навчальних пос≥бник≥в, тексти лекц≥йних курс≥в, плани сем≥нарських та практичних зан€ть та матер≥али навчально-методичного забезпеченн€ за вимогами ECST.

 афедра п≥дтримуЇ т≥сне наукове сп≥вроб≥тництво ≥з кафедрами ф≥зичноњ реаб≥л≥тац≥њ ѕрикарпатського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬. —тефаника, та теор≥њ ≥ методики ф≥зичного вихованн€  ам’€нець-ѕод≥льського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤. ќг≥Їнка.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЄШц@,FуС≤zchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.