Ќавчальний процес

ќновлено
2013-09-08
20:12:53

Ќавчальний процес

Ќазва дисципл≥ни: јнатом≥€ людиниЎифр дисципл≥ни: 6.010203/2.01.
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс – 1; семестри – 1. √од. всього – 162; на тиждень – 4 год.; (л/с.).

 редит≥в – 4,5.

ќбов’€зкова.

Ќеобх≥дн≥сть вивченн€ нормативного курсу “јнатом≥€ людини” дл€ студент≥в перщого курсу спец≥альност≥ “‘≥зична культура та валеолог≥€” зумовлена тим, що студенти – майбутн≥ вчител≥ по дан≥й спец≥альност≥ повинн≥ глибоко розум≥ти законом≥рност≥ будови орган≥зму людини, його основн≥ етапи розвитку, а також шл€хи збереженн€ та п≥двищенн€ функц≥ональних можливостей орган≥зму людини.

ћета курсу: ќзнайомити студент≥в з формою ≥ будовою т≥ла людини, орган≥в ус≥х систем у зв’€зку з њх функц≥Їю, топограф≥Їю ≥ розвитком в процес≥ онтогенезу. —формувати у€вленн€ про законом≥рн≥ морфо – функц≥ональн≥ зм≥ни орган≥в, €к≥ в≥дбуваютьс€ в час≥ ≥ простор≥ та за д≥њ на орган≥зм р≥зних еколог≥чних чинник≥в, основн≥ шл€хи проф≥лактики њх негативноњ д≥њ.

” результат≥ вивченн€ курсу студент маЇ набути таких компетенц≥й:   сформувати знанн€ про законом≥рност≥ будови орган≥зму людини, його основн≥ етапи розвитку, а також шл€хи збереженн€ та п≥двищенн€ функц≥ональних можливостей орган≥зму людини. ”м≥нн€ розр≥зн€ти типи ≥ анал≥зувати будову т≥ла людини, визначати топограф≥ю к≥сток, м’€з≥в та внутр≥шн≥х орган≥в.

¬ивченн€ курсу зд≥йснюЇтьс€ за трьома зм≥стовими модул€ми           

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 1.

ќпорно - рухова система

Ќ≈ 1.1. ¬ступ до анатом≥њ. ≤стор≥€ розвитку. ћетоди досл≥дженн€.

ѕредмет i завданн€ курсу. «начени€ вивченн€ анатомiњ дл€ спецыалыста – вчител€ ф≥зичного вихованн€ та валеолог≥њ. «начени€ еволюц≥йноњ анатомiњ дюдини дл€ св≥тогл€ду. ћетоди сучасноњ анатом≥њ.  ороткий нарис ≥стор≥њ розвитку анатом≥њ. “ерм≥нолог≥€ в анатом≥њ. јнатом≥чн≥ пон€тт€.

Ќ≈ 1.2. ќстеолог≥€: Ѕудова та розвиток к≥сток. —келета людини. ’ребет. „ереп.

¬ченн€ про   скелет   ≥   його   сполученн€   (остеолог≥€ ≥ синдесмолог≥€). —келет, €к система захисту, опори ≥ руху. ‘орми к≥сток.   ќсновн≥ властивост≥ к≥стки: м≥цн≥сть та пружн≥сть. ’≥м≥чний склад к≥стки та його зм≥ни з в≥ком.  омпактна та губчаста к≥сткова речовина. Ѕудова остеон≥в. ќсновний механ≥чний принцип будови к≥стки.  ≥стковий мозок. –озвиток к≥стки, њњ р≥ст i перебудова. ѕод≥л к≥сток за типом њx розвитку. “ипи скостен≥нн€. ћетаеп≥ф≥зарн≥ хр€щ≥. «агальний огл€д скелета людини у зв'€зку з його функц≥€ми. ќсьовий скелет. ’ребет. √рудна кл≥тка. ќсобливост≥ хребта ≥ грудноњ кл≥тки в людини. „ереп. …ого будова та особливост≥  в людини. ќсобливост≥ зкостен≥нн€ черепа в людини. ѕор≥вн€нн€ черепа людини з черепом антропоморфних мавп та викопних гом≥н≥д.

Ќ≈ 1.3. —келет к≥нц≥вок.

—келет к≥нц≥вок. —п≥вставленн€ скелета руки й ноги. Ѕудова по€с≥в к≥нц≥вок ≥ в≥льних к≥нц≥вок у зв’€зку з пр€моход≥нн€м.

Ќ≈ 1.4. —полученн€ к≥сток.

«агальн≥ пон€тт€ про сполученн€ к≥сток. Ѕезперервн≥ сполученн€ (ф≥брозн≥, хр€щов≥, к≥стков≥). Ѕудова ≥ класиф≥кац≥€ суглоб≥в. Ќап≥всуглоби. «агальний огл€д суглоб≥в людини.

Ќ≈ 1.5. ћ≥олог≥€. ћ’€зи голови ≥ тулуба.

¬ченн€ про м'€зи (м≥олог≥€). ћ'€з €к орган. ѕон€тт€ про м'€зову тканину. ћ'€зи гладеньк≥ та смугаст≥, њx розпод≥л по т≥лу людини та зв'€зок з нервовою системою. ћорфолог≥чн≥ та функц≥ональн≥ в≥дм≥нност≥ гладеньких i смугастих м'€з≥в. ѕон€тт€  про еволюц≥ю м'€зовоњ тканини. —оматична та в≥сцеральна мускулатура. „астини м'€з≥в. ћ'€зи червон≥ та б≥л≥. ‘орми м'€з≥в. ћ'€зи статичн≥ i динам≥чн≥. ѕоодинок≥ та групов≥ м’€з≥в. “ипи важел≥в. ƒопом≥жн≥ апарати м'€з≥в: фасц≥њ, синов≥альн≥ п≥хви, ф≥брозн≥ п≥хви, слизов≥ сумки, синов≥альн≥ сумки, сесамовидн≥ к≥стки. ќгл€д р≥зних функц≥ональних груп м'€з≥в т≥ла людини. ћ'€зи голови i шињ. ћ≥м≥чн≥ та жувальн≥ м'€зи, њx походженн€. ≈волюц≥€ та особливост≥ м≥м≥чних м'€з≥в. ’арактеристика м'€з≥в тулуба. ƒихальн≥ м'€зи, д≥афрагма, м'€зи черевного преса i м'€зи спини.

Ќ≈ 1.6. ћ’€зи к≥нц≥вок.

ћ'€зи плечового по€су и в≥льноњ верхньоњ к≥нц≥вки у зв'€зку з њхн≥ми функц≥€ми. ѕрогресивне диференц≥юванн€ м'€з≥в руки людини. ћ'€зи нижнъоњ к≥нц≥вки з функц≥€ми та пристосуванн€м до пр€моход≥нн€

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 2.

Ќервова, ендокринна системи та органи чутт€.

Ќ≈ 2.1. ÷ентральна нервова система (невролог≥€).

¬ченн€ про центральну нервову систему (невролог≥€). «агальний огл€д нервовоњ системи людини, пон€тт€ про њњ функц≥њ. –озвиток мозку в онтогенез≥. ќсновн≥ морфолог≥чн≥ елементи нервовоњ системи. —пинний мозок √оловний мозок. …ого розчленуванн€ на в≥дд≥ли. Ѕудова в≥дд≥л≥в мозку. Ѕудова кори великих п≥вкуль i мозочка.

Ќ≈ 2.2. ѕериферична нервова система.

ѕериферична нервова система: спино- та черепномозков≥ нерви. –ефлекторна дуга. —пле¬тенн€ та основн≥ њxнi нерви. ѕров≥дн≥ шл€хи.

Ќ≈ 2.3. ¬егетативна нервова система.

¬егетативна нервова система. ќсновн≥ складов≥ частини та топограф≥€ та функц≥€.

Ќ≈ 2.4. ≈ндокринна система.

«алози внутр≥шньоњ секрец≥њ. «агальна та топограф≥чна характеристика. ѕод≥л ендокринних залоз за способом онтогенетичного розвитку.

Ќ≈ 2.5. ќргани чутт€. ќрган нюху ≥ орган зору.

ѕон€тт€ про анал≥затори. «агальна характеристика орган≥в чутт€ €к складових частин анал≥затор≥в. “ипи рецептор≥в. Ўк≥ра €к орган чутт€. ѕропр≥орецептори. ќрган зору.  оротк≥ в≥домост≥ про його онтогенез. —≥тк≥вка та њњ будова. —л≥па та б≥ла пл€ми. «оровий нерв ≥ зоровий тракт.

Ќ≈ 2.6. ќрган слуху ≥ смаку. ¬естибул€рний апарат.

ќрган нюху. Ќюхова та дихальн≥ д≥л€нки носа.  ≥нцев≥ нервов≥ апарати нюховоњ д≥л€нки. Ќюховий тракт. ќргани смаку. ≤ннервац≥€ €зика ќрган слуху ≥ р≥вноваги. —луховий тракт.

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 3.

—планхнолог≥€

Ќ≈ 3.1.—ерцево-судинна система. Ћ≥мфатична система та органи кровотворенн€.

¬ченн€ про серцево-судинну систему (анг≥олог≥€). «агальний огл€д судинноњ системи людини. «начени€ кровооб≥гу в житт≥ орган≥зму. ѕон€тт€ про онтогенез серц€ i судин. ѕоложенн€ та будова серц€ дорослоњ людини. Ѕудова ст≥нки серц€, камер i клапан≥в. ќсобливост≥ серцевого м'€за. ѕров≥дна система серц€. —удини серц€. Ќавколосерцева сумка. Ѕудова артер≥й, вен i кап≥д€р≥в.  ола кровооб≥гу. јорта та њњ основн≥ в≥дгалуженн€. «агальний огл€д венозноњ системи. —ис¬тема верхньоњ ≥ нижньоњ порожнистих вен.  ровопостачанн€ моэку. Ћ≥мфатична система. ќсобливост≥ л≥мфатичних кап≥л€р≥в. ”творенн€ л≥мфи. Ћ≥мфатичн≥ вузли, судини i протоки.  ровотворн≥ органи (червоний к≥стковий мозок, вилочкова залоза та селез≥нка ≥ л≥мфатичн≥ вузли).

Ќ≈ 3.2. ƒихальна система та шк≥ра.

«агальний огл€д дихальноњ системи. ќсновн≥ риси онто¬генез. Opгaнiв диханн€. Ќосова порожнина. √ортань та њњ будова. “рахе€. Ѕронхи i бронх≥альне дерево. Ћеген≥, плевра. Ѕудова ст≥нок дихальних шл€х≥в. ћехан≥зм диханн€. ѕон€тт€ про еволюц≥€ легень ≥ акту диханн€. —ередост≥нн€. —истема покрив≥в т≥ла. Ѕудова шк≥ри: еп≥дерм≥с, дерма, п≥дшк≥рний шар. ѕап≥л€рн≥ малюнки. ќсобливост≥ п≥гментац≥њ шк≥ри людини, його рудиментарн≥ й прогресивн≥ утвори. Ќ≥гт≥. Ўк≥рн≥ залози. ћолочн≥ залози в людини та ≥нших ссавц≥в.

Ќ≈ 3.3. “равна система.

¬ченн€ про внутр≥шн≥ органи (спланхнолог≥€). «агальний огл€д травного апарату. ќсновн≥ риси онтогенезу травного тракту. –отова порожнина, њњ частин њњ ст≥нки. —линн≥ залози. язик. «уби пост≥йн≥ та молочн≥. 3≥в i глотка. ѕерехрещенн€ дихальних та травних шл€х≥в. „астини глотки. ћигдалики. —травох≥д. Ўлунок, його будова i топограф≥€.  ишечник, його в≥дд≥ли, топограф≥€ та будова. ѕеч≥нка, њњ будова та функц≥њ. ¬ор≥тна система печ≥нки. ∆овчн≥ протоки i жовчний мixyp. ѕ≥дшлункова залоза. ќчеревина, сальники.

Ќ≈ 3.4. —ечова система.

—ечова система. ќсновн≥ риси будови та онтогенезу сечостатевого апарату. Ѕудова нирок. —ечопроводи, сечовий мixyp, сечовипускний канал. ћ≥кроструктура нирки й утворенн€ сеч≥.

3.5. „олов≥ча та ж≥ноча статева система

„олов≥ча та ж≥ноча статева система. —татев≥ залози. «овн≥шн≥ статев≥ органи. ѕлацента.

ѕерел≥к джерел, €к≥ пропонуютьс€ дл€ засвоЇнн€ курсу

1. —виридов ќ.≤. јнатом≥€ людини. ѕ≥д редакц≥Їю професора ≤.≤.Ѕобрика  .: ¬ища школа, 2000.- 399 с.

2.  ол€денко √.≤. јнатом≥€ людини: ѕ≥дручник.-  .: Ћиб≥дь, 2001.- 384 с.

3. Ћипченко ».я., —амсуев –.ј. јтлас нормальной анатомии человека. - ћ., 1989.

4. Ќормальна анатом≥€: ћатешук Ћ.–. – ¬ацеба Ћ.–. Ќавч. - метод. ѕос≥бник.- Ћьв≥в: ѕоклик сумл≥нн€, 1997.- 269 с.

¬икладацький склад

проф ћардар √.≤.

доц ÷игикало ќ.¬.

ћетодика викладанн€ та методи навчанн€

Ћекц≥њ, лабораторн≥ зан€тт€, самост≥йне опрацюванн€ л≥тератури, консультац≥њ.

ќц≥нюванн€

п≥дсумковий вид контролю – ≥спит.

ƒо списку дисципл≥н
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterўШdn7е@OА1chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.