Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Танці і хореографія з методикою викладанняШифр дисципліни: 6.010203/3.3.4.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 1; семестр – 2. Всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; (прак.).

Кредитів – 3

Дисципліна обов’язкова.

Курс „Музично-ритмічного виховання ” сприяє формуванню у студентів спеціальності „Фізична культура і валеологія ” знань, умінь і навичок проведення загально-розвиваючих вправ, рухливих ігор, вправ з предметами під музичний супровід.

Навчальний курс спрямований на необхідну методичну допомогу студентам у процесі оволодіння муз-ритмами і складається з трьох частин:

 • Музично-ритмічне виховання.
 • Художня гімнастика.
 • Основи професійної підготовки студентів.

Мета вивчення дисципліни сформувати систему знань і умінь викладача, проводити різноманітні види вправ під музичний супровід, збагачувати уроки естетичним змістом, звертати увагу школярів до виразних, точних і гарних рухів.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:

 • Теоретичний матеріал в обсязі програми.
 • Значення і місце музритмів у системі фізичного виховання.
 • Основні засоби та методичні особливості курсу музритмів.
 • Методи та методичні прийоми.
 • Загальну характеристику засобів музритмів.
 • Етапи навчання.
 • Варіанти та структуру занять.
 • Вимоги до місць занять, інвентаря та обладнання.
 • Вимоги до знань і умінь викладача з музритмів.

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

НЕ 1.1. Розвиток музичної пам’яті, координації рухів шляхом відтворення ритмічного малюнку рухами

НЕ 1.2. Техніка виконання та методика навчання елементам українського танцю.

НЕ 1.3. Вдосконалення техніки виконання та методика навчання елементам українського танцю.

НЕ 1.4. Техніка виконання та методика навчання елементам російського танцю

НЕ 1.5. Вдосконалення техніки виконання та методики навчання елементам російського танцю.

НЕ 1.6. Техніка виконання елементів молдавського національного танцю.

НЕ 1.7. Вдосконалення техніки виконання та методики навчання елементам молдавського танцю.

НЕ 1.8. Техніка виконання та методика навчання елементам білоруського танцю

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

НЕ 2.1. Техніка виконання та методика навчання вправ

з м'ячем

НЕ 2.2. Техніка виконання та методика навчання вправ

з мотузкою

НЕ 2.3. Техніка виконання та методика навчання вправ

з обручем

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

НЕ 3.1. Техніка виконання та послідовне вивчення базового танцювального комплексу під музичний супровід

НЕ 3.2. Техніка виконання та послідовність вивчення колістенічних вправ та танцювального комплексу в стилі "Фанк"

НЕ 3.3. Техніка виконання та послідовність вивчення танцювального комплексу в латиноамериканському стилі

НЕ 3.4. Техніка виконання та послідовне вивчення сучасного танцювального комплексу під музичний супровід

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
 1. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с.
 2. Иваницкий А.В., Матов В.В., Иванова О.А. Ритмическая гимнастика на ТВ. – М.: Советский спорт, 1989. – 62 с.
 3. Кеннет Купер. Аеробика для хорошего самочуствия. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.
 4. Едвард Т., Хоули Б., Фрекс. Оздоровительный фитнес. – 2000.
 5. Кечеджиева Л., Ванкова М. Обучение детей художественной гимнастике. – 1985.
 6. Лисицкая Т.С., Ростовцева М.Ю., Ширковец Е.А. Ритмическая гимнастика: методика и физическое воздействие // Гімнастика, 1987. – Вып. 1. – С.24-29.
 7. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание в профессиональной подготовке учителя физической культуры: Автореф. Дис. … канд. Пед. Наук. – М., 1984. – 24 с.
 8. Сосина В.Ю., Фабиан Э.М. Ритмическая гимнастика. – К.: Радянськая школа, 1990. – 254 с.
 9. Аэробика. Теория и методика проведения занятий / под. Ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков. – М .: спортакадемпрес, 2002. -303с.
 10. Лисицкая Т.С. Ритм + Пластика. – М .: фис, 1987. – 158с.
Викладацький склад

Мороз О.О.

Гауряк О.Д.

Методика викладання та методи навчання

лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.         

Оцінювання

підсумковий вид контролю – залік.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterл7ц@gВЙchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.