Ќавчальний процес

ќновлено
2013-09-08
20:12:53

Ќавчальний процес

Ќазва дисципл≥ни: ¬≥кова ф≥з≥олог≥€Ўифр дисципл≥ни: 6.010203/2.15.
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс – 2; семестр – 3. ¬сього годин – 90; на тиждень – 3год.; (л/прак.).

 редит≥в – 2,5.

ƒисципл≥на виб≥ркова.

ћета викладанн€ дисципл≥ни - курс “¬≥кова ф≥з≥олог≥€ ” покликаний науково обірунтовувати, планувати ≥ зд≥йснювати заходи щодо охорони, зм≥цненн€, розвитку ≥ управл≥нн€ здоров’€м. —учасна школа повинна виконувати роль не лише навчально-виховного, але й найб≥льш масового оздоровчого закладу дл€ школ€р≥в, а сучасний педагог несе моральну ≥ юридичну в≥дпов≥дальн≥сть за збереженн€ житт€ ≥ здоров’€ д≥тей п≥д час навчально-виховного процесу. ќздоровчий ефект визначаЇтьс€ орган≥зац≥Їю всього житт€, вихованн€ ≥ навчанн€ учн≥в з урахуванн€м морфолог≥чних особливостей розвитку ≥ функц≥онуванн€ орган≥зму дитини дл€ ц≥леспр€мованого добиранн€ заход≥в, €к≥ спри€тимуть розширенню функц≥ональних можливостей, зокрема оп≥рност≥ проти д≥њ неспри€тливих фактор≥в.

” результат≥ вивченн€ курсу студент маЇ набути таких компетенц≥й: всеб≥чно вивчити особливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ орган≥зму д≥тей та п≥дл≥тк≥в. Ќавчити пристосовуватись до житт€ в умовах навколишнього середовища з урахуванн€м в≥кових особливостей орган≥зму. —формувати розум≥нн€ теоретичного та практичного значенн€ в≥ковоњ ф≥з≥олог≥њ, навчитис€ ц≥леспр€мовано використовувати набут≥ знанн€, орган≥зовувати заходи, €к≥ б спри€ли розширенню функц≥ональних можливостей дит€чого орган≥зму в його гармон≥йному розвитку.

¬ивченн€ курсу зд≥йснюЇтьс€ за двома зм≥стовими модул€ми

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 1

«¬≤ ќ¬≤ ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ –ќ—“” ≤–ќ«¬»“ ” ƒ»“»Ќ»»

Ќ≈ 1.1 ѕредмет «¬≥кова ф≥з≥олог≥€».

 • ћета ≥ завданн€ предмету, його зв’€зок з ≥ншими   науками. ќсновн≥ пон€тт€ та визначенн€.  оротка ≥стор≥€ розвитку. ≈тапи розвитку в≥ковоњ ф≥з≥олог≥њ.. ќсновн≥ методи досл≥дженн€.

Ќ≈ 1.2 јнатомо-ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ дит€чого в≥ку.

 •  ќсновн≥ законом≥рност≥ росту ≥ розвитку д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в. ћорфотворенн€ дит€чого орган≥зму. ‘актори, що впливають на р≥ст ≥ розвиток дитини. ¬≥кова пер≥одизац≥€ онтогенезу людини. ’арактеристика пер≥од≥в в≥кового розвитку. —падков≥сть ≥ њњ роль у розвитку людини. ќрган≥зм дитини €к саморегулююча функц≥ональна система. ѕон€тт€ про акселерац≥ю ≥ ретардац≥ю. ѕон€тт€ про розмноженн€ ≥ стар≥нн€ кл≥тин.
 • Ѕ≥олог≥чний в≥к, способи його визначенн€. ћетоди оц≥нки ф≥зичного розвитку д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в. ¬изначенн€ б≥олог≥чного в≥ку д≥тей та п≥дл≥тк≥в. ћетоди оц≥нки ф≥зичного розвитку д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в.
 • —оматометр≥€.

Ќ≈ 1.3 ќсобливост≥ опорно-рухового апарату.

 •  ¬≥ков≥ особливост≥ розвитку к≥сток ≥ м′€з≥в у д≥тей. ‘≥зичний розвиток дитини. ‘ормотворенн€. –озвиток рухових ≥ силових характеристик опорно-рухового апарату. ≈мбр≥ональний розвиток опорно-рухового апарату. ѕозаутробний розвиток опорно-рухового апарату. √еронтолог≥чн≥ зм≥ни к≥сток ≥ м′€з≥в. ¬≥ков≥ особливост≥ рухових ≥ силових характеристик орган≥зму
 • ‘ормуванн€ постави у д≥тей та њњ оц≥нка. ¬иди порушенн€ постави, њх насл≥дки та проф≥лактика. ƒ≥агностика порушень постави.
 • ѕатолог≥чн≥ стани опорно-рухового апарату у д≥тей, та њх проф≥лактика. ѕостава, њњ види та оц≥нка. ѕорушенн€ постави, њх   д≥агностика та насл≥дки.—кол≥оз. ѕроф≥лактика порушень постави.
 • ѕатолог≥чн≥ стани опорно-рухового апарату у д≥тей та њх проф≥лактика: скол≥оз, плоскостоп≥сть, деформац≥њ грудноњ кл≥тки та к≥нц≥вок

Ќ≈ 1.4 ќсобливост≥ розвитку серцево-судинноњ системи.

 • ¬≥ков≥ зм≥ни будови ≥ функц≥й системи кровооб≥гу. Ћ≥мфатична система у д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в. ќсобливост≥ кров≥ та кровотворенн€ у д≥тей. –озвиток будови ≥ функц≥й кров≥. –озвиток будови ≥ функц≥й системи кровооб≥гу.  ровотворенн€ у д≥тей. ћетодики визначенн€ пульсу ≥ ј“ у р≥зн≥ в≥ков≥ пер≥оди.. ¬≥ков≥ зм≥ни будови ≥ функц≥й системи кровооб≥гу. ќсобливост≥ кров≥ та кровотворенн€ у д≥тей. ’арактеристика пульсу ≥ ј“ у р≥зн≥ в≥ков≥ пер≥оди. ¬≥ков≥ зм≥ни л≥мфатичноњ системи. Ќеспециф≥чний та специф≥чний ≥мун≥тет.
 • јлерг≥йн≥ захворюванн€.

Ќ≈ 1.5 ¬≥ков≥ зм≥ни орган≥в диханн€

 • –озвиток орган≥в диханн€ у р≥зн≥ в≥ков≥ пер≥оди. ¬изначенн€ основних показник≥в диханн€ у д≥тей ≥ њх оц≥нка. ≈мбр≥ональний розвиток орган≥в диханн€ . ¬≥ков≥ особливост≥ будови ≥ функц≥й орган≥в диханн€. ћетоди визначенн€ основних показник≥в диханн€ у д≥тей та њх оц≥нка. –озвиток орган≥в диханн€ у р≥зн≥ в≥ков≥ пер≥оди. ¬изначенн€ основних показник≥в диханн€ у д≥тей ≥ њх оц≥нка.

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 2

«¬≤ ќ¬≤ ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ –≈√”Ћя“ќ–Ќ»’ —»—“≈ћ»

Ќ≈ 2.1 ¬≥ков≥ особливост≥ орган≥в травленн€. ќбм≥н речовин ≥ енерг≥њ.

 • ¬≥ков≥ особливост≥ будови та функц≥й орган≥в травленн€ у д≥тей. ќбм≥н речовин та енерг≥њ у д≥тей та п≥дл≥тк≥в. ≈мбр≥ональний розвиток травноњ системи. ќсобливост≥ обм≥нних процес≥в у людей р≥зного в≥ку. Ѕудова ≥ функц≥њ орган≥в шлунково-кишкового тракту у людей р≥зного в≥ку. √еронтолог≥чн≥ зм≥ни травноњ системи. ‘≥з≥олого-г≥г≥Їн≥чн≥ основи харчуванн€. ќсобливост≥ харчуванн€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в р≥зного в≥ку. ѕон€тт€ про рац≥ональне харчуванн€. ≈нергетична ц≥нн≥сть рац≥ону. як≥сний склад рац≥ону. —ан≥тарна експертиза харчових продукт≥в. ’арчуванн€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в окремих в≥кових груп. як≥сна адекватн≥сть харчуванн€.  ≥льк≥сна адекватн≥сть харчуванн€.

Ќ≈ 2.2 –озвиток сечостатевоњ системи.

 • ≈мбр≥ональний розвиток сечовид≥льноњ системи. –озвиток сечовид≥льноњ системи п≥сл€ народженн€. √еронтолог≥чн≥ зм≥ни сечовид≥льноњ системи. ¬≥ков≥ особливост≥ будови ≥ функц≥њ шк≥ри. ќсобливост≥ будови ≥ функц≥онуванн€ сечовив≥дноњ системи у людей р≥зного в≥ку. ”творенн€ сеч≥ та њњ склад, сечовипусканн€ у д≥тей. ѕатолог≥чн≥ зм≥ни вродженого характеру. ¬≥ков≥ особливост≥ будови та функц≥њ шк≥ри. “ерморегул€ц≥€ орган≥зму д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в. «агартовуванн€. ќсобливост≥ статевого розвитку у д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в. ќсобливост≥ розвитку та функц≥онуванн€ статевих залоз у д≥тей р≥зного в≥ку. ¬≥дм≥нност≥ розвитку чолов≥чоњ та ж≥ночоњ репродуктивноњ системи. ¬плив статевих гормон≥в на ф≥зичний та психолог≥чний розвиток дитини. ¬≥ков≥ зм≥ни статевоњ системи. —татеве дозр≥ванн€. ¬торинн≥ ознаки. ¬плив ф≥зкультури ≥ спорту на розвиток статевоњ системи у д≥тей.

Ќ≈ 2.3 ќсобливост≥ розвитку ендокринноњ системи.

 • ќсобливост≥ формуванн€ ≥ розвитку ендокринноњ системи. ‘ункц≥њ ендокринних залоз у д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в. ќсобливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ г≥поф≥за, еп≥ф≥за. ќсобливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ щитовидноњ та паращитовидних залоз ќсобливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ вилочковоњ залози. ќсобливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ п≥дшлунковоњ залози. ¬≥ков≥ особливост≥ г≥поф≥за, еп≥ф≥за. ¬≥ков≥ особливост≥ щитовидноњ та паращитовидних залоз. ¬≥ков≥ особливост≥ вилочковоњ залози. ¬≥ков≥ особливост≥ п≥дшлунковоњ залози. ќсобливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ наднирник≥в. ќсобливост≥ розвитку ≥ функц≥онуванн€ статевих залоз.ѕричини порушень функц≥й ендокринних залоз та њх проф≥лактика.

Ќ≈ 2.4 ќсобливост≥ розвитку нервовоњ системи. ¬ища нервова д≥€льн≥сть дитини.

 • ¬≥ков≥ особливост≥ ¬Ќƒ. “ипи ¬Ќƒ у д≥тей .¬≥ков≥ особливост≥ розвитку нейрон≥в. ѕроцес м≥Їл≥н≥зац≥њ. ќнтогенез спинного мозку.
 • –озвиток в≥дд≥л≥в головного мозку. √еронтолог≥чн≥ зм≥ни нервовоњ системи . ќнтогенез в≥дд≥л≥в ÷Ќ—: спинного мозку;
 • головного мозку. –озвиток анал≥затор≥в, його загальн≥ законом≥рност≥. –озвиток зорового анал≥затора. –озвиток слухового анал≥затора. –озвиток температурного, больового, тактильного, вестибул€рного, нюхового, смакового анал≥затор≥в. «агальн≥ законом≥рност≥. розвитку анал≥затор≥в. ќсобливост≥ розвитку зорового анал≥затора. ќсобливост≥ розвитку слухового анал≥затора. ќсобливост≥ розвитку температурного, больового, тактильного,
 • вестибул€рного, нюхового, смакового анал≥затор≥в. ћехан≥зми реал≥зац≥њ потреб, мотивац≥й, емоц≥й та вол≥, њх формуванн€ в процес≥ розвитку. –озвиток мови у д≥тей. ќсобливост≥ розвитку.  ора великих п≥вкуль, њњ електрична активн≥сть у д≥тей. –ефлекси у д≥тей.
 • ¬иробленн€ умовних рефлекс≥в. ƒинам≥чний стереотип. ¬Ќƒ. “ипи ¬Ќƒ у д≥тей ќсобливост≥ вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ у людей похилого в≥ку. ”рахуванн€ особливостей вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ у виховному процес≥.
ѕерел≥к джерел, €к≥ пропонуютьс€ дл€ засвоЇнн€ курсу
 1. “арасюк ¬.—. –≥ст ≥ розвиток людини. –  .: ћедицина, 2008. – 400с.
 2. ћедико-б≥олог≥чн≥ основи валеолог≥њ.Ќавч. пос≥бник./ѕ≥д ред.ѕ.ƒ.ѕлахт≥€.- ам€нець-ѕод≥льський:2000.-407с.
 3. ћаруненко ≤.ћ., Ќеведомська ™.ќ., Ѕобрицька ¬.≤. јнатом≥€ ≥ в≥кова ф≥з≥олог≥€ з основами шк≥льноњ г≥г≥Їни.  урс лекц≥й.  .: „ѕрофес≥онал", 2004. - 287 с.
 4. јгаджан€н Ќ.ј., “елль Ћ.«., ÷иркин ¬.»., „еснокова —.ј. ‘изиологи€ человека - —анкт-ѕетербург: Sotis, - 2000. – 543с.
 5. јнатом≥€ та ф≥з≥олог≥€ дитини: навч. пос≥бник/ ”кл. ћардар √.≤., ’алањм ™.ј., Ѕабак —.¬., ћарцен€к ≤.¬.-„ерн≥вц≥: –ута, 2002.-175с.
 6. Ћюдина. Ќавчальний пос≥бник з анатом≥њ та ф≥з≥олог≥њ. ѕ≥д ред. ƒ-ра “он≥ —м≥та-Ћьв≥в: видавництво Ѕа ,- 2003.- 308с —.26-58
 7. “ревор ”зстон јнатомический атлас. Ћьвов: »здательство «ћаршалл  евендиш», 2004 -156с.—.22-42
 8. ћойсак ќ.ƒ. ќснови медичних знань ≥ охорони здоров’€: навч. пос≥бник.- .:јр≥стей, 2004.-592с —.241-255
 9. √≥г≥Їна д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в: ѕ≥дручник / ≤.≤. ƒаценко, ћ.Ѕ.Ўегедин, ё.≤.Ўашков. –  .: ћедицина, 2006. – 304 с
 10. ѕ.ѕ ѕлахт≥й. ќснови г≥г≥Їни та ф≥зичного вихованн€,  ам’€нець-ѕод≥льський, 2003.-240с.
 11. ћедико-б≥олог≥чн≥ основи валеолог≥њ п≥д ред. ѕ.ƒ.ѕлахт≥€.-  ам'€нець-ѕод≥льський: 2000. - 407 с
 12. ћаруненко ≤.ћ, Ќеведомска€ ≈.ќ, Ѕобрицька ¬.≤ јнатом≥€ ≥ в≥кова ф≥з≥олог≥€ з основами шк≥льноњ г≥г≥Їни.  урс лекц≥й.  .: „ѕрофес≥онал”,2004.- 287с
 13. «агальна г≥г≥Їна та еколог≥€ людини: Ќавч. пос≥бн. «а ред. ¬.√. Ѕардова та ≤.¬. —ергети.-¬≥нниц€: Ќќ¬ј  Ќ»√ј,2002.-216с 6.  оцур Ќ.≤ ќснови пед≥атр≥њ та г≥г≥Їни д≥тей раннього та дошк≥льного в≥ку: навч.пос≥бник.-„ерн≥вц≥.:книги-’’≤, 2004.-576с.
¬икладацький склад

ƒоцюк Ћ.√.

ћетодика викладанн€ та методи навчанн€

лекц≥њ, практичн≥ зан€тт€, самост≥йне опрацюванн€ л≥тератури, консультац≥њ.         

ќц≥нюванн€

п≥дсумковий вид контролю – ≥спит.

ƒо списку дисципл≥н
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster≈УЫ±п@чШ#4Ж€chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.