Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Динамічна анатоміяШифр дисципліни: 6.010203/2.17.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 2; семестр – 3. Всього годин – 72; на тиждень – 3 год.; (л/лаб.).

Кредитів – 2.

Дисципліна вибіркова.

Мета курсу: сформувати знання про анатомічну основу рухів та положень тіла людини, що дозволить студентам з точки зору морфології аналізувати роботи пасивної та активної частини опорно-рухового апарату, оцінюється стан всіх органів та систем тіла людини.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: „динамічна анатомія” є сформовані знання про загальні теоретичні положення динамічної анатомії; прикладні аспекти анатомії; принципи динамічності в процесі рухів та положень тіла людини та вміння проводити морфо функціональний аналіз динамічних змін кінцівок та тулуба людини; оцінювати анатомічне положення тіла спортсменів під час простих, циклічних та ациклічних рухів; проводити вимірювання об’єму рухів в суглобах, довжини та окружності кінцівок; підібрати спеціальні вправи для укріплення певних м’язових груп залежно від спортивної спеціалізації.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1 Анатомічна термінологія, будова та фізіологія тканин опорно-рухової системи людини.

 • Анатомічна термінологія. Характеристика анатомічної позиції тіла людини.
 • Терміни, які характеризують рухи частин тіла людини. Площини та вісі обертання. Розвиток тканин тіла людини. Сполучна тканина, класифікація. Будова та функції кісткової тканини. Будова та функції хрящової тканини.
 • Будова та функції м’язової тканини. Загальна анатомія кісткової системи людини. Будова кістки. Частини кістки. Класифікація кісток.

НЕ 1.2 З’єднання кісток. М’яз як орган. Механізм м’язового скорочення.

 • З'єднання хребтового стовпа. З'єднання грудного пояса. З'єднання вільної верхньої кінцівки. З'єднання нижньої кінцівки. З'єднання вільної нижньої кінцівки. М’яз як орган. Будова скелетного м’яза. Механізм м’язового скорочення. Анатомічні структури, які беруть участь у функціонуванні м’язів.

НЕ 1.3 М’язи та фасції голови, шиї та тулуба.

 • Будова м’язів та фасцій мозкового та лицевого відділів голови. Особливості мімічних м’язів. М’язи та фасції шиї. Особливості фасцій шиї, класифікація фасцій шиї за Шовкуненком. М’язи та фасції грудей, живота. Участь м’язів в акті дихання. Особливості будови діафрагми, слабкі місця діафрагми. Будова передньобічної стінки живота. Поняття про грижі стінки живота.

НЕ 1.4 М’язи та фасції верхньої та нижньої кінцівок.

 • М’язи та фасції вільної верхньої кінцівки. М’язи та фасції поясу нижньої кінцівки. М’язи та фасції вільної нижньої кінцівки.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

НЕ 2.1 Елементи біомеханіки м’язів. Рухи голови, шиї, тулуба. Участь м’язів в акті дихання.

 • Поняття про долаючи, поступливу і утримуючу роботу м'язів. Рівнодійна сила м'яза. Важільний принцип роботи рухового апарату. Складання сил. Віднімання сил. Сили, що діють під кутом. Біодинаміка рухів голови, шиї, тулуба. Участь м’язів в акті дихання. Участь м’язів у підтриманні внутрішньочеревного тиску.

НЕ 2.2 Рухи поясу верхньої та нижньої кінцівок.

 • Біомеханіка рухів поясу верхньої кінцівки. Біомеханіка рухів вільної верхньої кінцівки. Біомеханіка рухів поясу нижньої кінцівки. Біомеханіка рухів вільної нижньої кінцівки. Основні види рухів верхніх та нижніх кінцівок в побуті та при заняттях спортом.

НЕ 2.3 Анатомічний аналіз положень і рухів тіла людини. Положення тіла при верхній і нижній опорі.

 • Анатомічний аналіз положень і рухів тіла людини. Основні принципи анатомічного аналізу положень і рухів тіла. Загальний центр тяжіння і його роль в механічній стійкості тіла. Загальна класифікація рухів. Анатомічна характеристика положень тіла. Положення тіла при нижній опорі. Вертикальна симетрична стійка. Упор лежачи. Положення тіла при верхній опорі. Вис на випрямлених руках. Вис на зігнутих руках. Упор на паралельних брусах.

НЕ 2.4 Анатомічна характеристика циклічних та ациклічних рухів людини.

 • Анатомічна характеристика циклічних рухів. Ходьба. Спеціальні види ходьби.
 • Ходьба "пригнутим кроком". Спортивна ходьба. Ходьба вгору по сходах. Ходьба вниз по сходах. Біг. Анатомічна характеристика ациклічних рухів. Стрибок в довжину з місця. Метання списа. Анатомічна характеристика обертальних рухів. Сальто назад. Під'їм розгином на щаблині.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
 1. Анатомия человека. Учебник для студентов институтов физической культуры. Под ред. В.И.Козлова. – М.: «Физкультура и спорт», 1978. – 464 с.
 2. Лютик М.Д., Луканьова С.М. Анатомія людини. – Чернівці:
 3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической анатомии и морфологии). – М.: «Геотар-Мед», 2006. – с.
Викладацький склад

Цигикало О.В.

Мардар А.І.

Методика викладання та методи навчання

лекції, лабораторні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.     

Оцінювання

підсумковий вид контролю – іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster© Nx@U‰г;chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.