Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Валеологія з методикою викладання Шифр дисципліни: 6.010203/2.11.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 3 семестр – 5-6 Годин всього – 162, тиждень 2-3 год.; (л/прак.)

Кредитів – 4,5.

Обов’язкова.

Викладацький склад

Мороз О.О.

Оцінювання

підсумковий вид контролю - залік, іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‡tL«@®G chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.