Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Спортивна морфологія Шифр дисципліни: 6.010203/2.16.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 3; семестр – 5. Годин всього – 54; на тиждень – 2 год.; (л/лаб.)

Кредитів – 1,5.

Дисципліна вибіркова.

Оцінювання

підсумковий вид контролю - іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterмЏ@еуXchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.