Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Фізіологічні основи фізичної культури Шифр дисципліни: 6.010203/2.4.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 3; семестр -5. Годин всього -108, на тиждень – 3 год.; (л/лаб.). 

Кредитів – 3.

Обов’язкова.

Викладацький склад

Марценяк І.В.

Оцінювання

підсумковий вид контролю - іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЉѓ(Эа@-ымchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.