Ќавчальний процес

ќновлено
2013-09-08
20:12:53

Ќавчальний процес

Ќазва дисципл≥ни: Ћ≥карський контроль у ф≥зичн≥й культур≥ ≥ спорт≥ Ўифр дисципл≥ни: 6.010203/2.18.
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс – 4; семестр – 7. ¬сього годин – 72; на тиждень – 2 год.; (л/лаб.). 

 редит≥в – 2.

ƒисципл≥на виб≥ркова.

¬икладацький склад

√усак ¬.¬.

ќц≥нюванн€

п≥дсумковий вид контролю - зал≥к.

ƒо списку дисципл≥н
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster`ЩƒШA@tтШchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.