Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Лікувальна фізична культура Шифр дисципліни: 6.010203/2.10.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 4; семестр - 7. Годин всього -72, на тиждень – 3 год.; (л/лаб.).

Кредитів – 2.

Обов’язкова.

Викладацький склад

Гречко С.І.

Бигар Л.

Оцінювання

підсумковий вид контролю - іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЈ4«@8 =“эchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.