Ќавчальний процес

ќновлено
2013-09-08
20:12:53

Ќавчальний процес

Ќазва дисципл≥ни: ќснови масажу Ўифр дисципл≥ни: 6.010203/3.19.
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс – 4; семестр –8. ¬сього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л./лаб.).

 редит≥в – 1,5

ƒисципл≥на обов’€зкова.

¬икладацький склад

÷игикало ќ.¬.

√аур€к ќ.ƒ.

ќц≥нюванн€

п≥дсумковий вид контролю - зал≥к.

ƒо списку дисципл≥н
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster∆Њ9И@gЕШОГchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.