Ќауково-досл≥дна робота

ќновлено
2013-09-08
20:12:53

Ќауково-досл≥дна робота

—п≥вроб≥тниками кафедри здоров'€ людини, рекреац≥њ та ф≥тнесу виконуЇтьс€ планова факультетська науково-досл≥дна робота з теми „Ќауково-теоретичн≥ та методичн≥ основи ф≥зичного вихованн€ та оздоровленн€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в”, затверджена –еспубл≥канською проблемною ком≥с≥Їю (реЇстрац≥йний номер 0102 U 005721; ”ƒ  796.0111.378; ЅЅ  75.1:74.58).

Ќа кафедр≥ щор≥чно поповнюЇтьс€ методичне забезпеченн€ навчально-виховного процесу. “ак, викладач≥ кафедри з 2008 по 2011 рр. п≥дготували 12 методичних рекомендац≥њ, 2 монограф≥њ, п≥дручники та навчальн≥ пос≥бники (4 з них – з грифом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни) дл€ студент≥в ≥ вчител≥в ф≥зичного вихованн€, опубл≥кували та впровадили в житт€ понад 150 статей та наукових розробок методичного характеру (з них – 30 статей у сп≥вавторств≥ з≥ студентами).

«авд€ки ц≥леспр€мован≥й робот≥, методичними розробками забезпечен≥ майже вс≥ дисципл≥ни кафедри. ќтримано понад 10 патент≥в ”крањни. ¬инаходи впроваджен≥ у навчально-методичну роботу кафедри, р≥зноман≥тн≥ ф≥зкультурно-оздоровч≥ заклади та у практику обласноњ дит€чо-юнацькоњ спортивноњ школи. ѕри цьому створен≥ умови виконанн€ науково-досл≥дних та методичних розробок кафедри на новому ≥нновац≥йному р≥вн≥.

як≥сний р≥ст професорсько-викладацького складу кафедри визначаЇтьс€ ц≥леспр€мованою профес≥йною, навчально-методичною роботою, творчим пошуком та науковими здобутками викладач≥в:

” 2009 роц≥ зав≥дувач кафедри ћосейчук ё.ё. – захистив кандидатську дисертац≥ю на здобутт€ наукового ступен€ кандидат наук з ф≥зичного вихованн€ та спорту.

” 2011 роц≥ асистент кафедри ћороз ќ.ќ.- захистила кандидатську дисертац≥ю на здобутт€ наукового ступен€ кандидат наук з ф≥зичного вихованн€ та спорту.

” 2012 роц≥ асистент кафедри  иселиц€ ќ.ћ. - захистила кандидатську дисертац≥ю на здобутт€ наукового ступен€ кандидата педагог≥чних наук.

ƒоцент ÷игикало ќ.¬. - здобувач наукового ступен€ доктор медичних наук кафедри анатом≥њ людини Ѕуковинського державного медичного ун≥верситету

ƒоцент ƒоцюк Ћ.√. - здобувач наукового ступен€ доктор медичних наук кафедри ф≥з≥олог≥њ Ѕуковинського державного медичного ун≥верситету

¬икладач √аур€к ќ.ƒ.- прикр≥плена дл€ сладанн€ кандидатських ≥спит≥в до кафедри педагог≥ки та методики початковоњ осв≥ти факультету педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича.

¬икладач≥ кафедри керують науково-досл≥дною роботою студент≥в, систематично вдосконалюють свою педагог≥чну майстерн≥сть, планують написанн€ методичних розробок ≥ пос≥бник≥в з окремих дисципл≥н.

—туденти мають змогу займатис€ науковою роботою в сучасн≥й науково-досл≥дн≥й лаборатор≥њ "«доров"€ людини"

та брати участь у студентських наукових конференц≥€х та всеукрањнських студентських предметних ол≥мп≥адах, конкурсах наукових роб≥т.


¬ процес≥ роботи досл≥джуютьс€ загальн≥ основи теор≥њ та методики ф≥зичного вихованн€ дошк≥льн€т ≥ школ€р≥в, теоретико-методичн≥ основи ф≥зичного вихованн€ студент≥в, система плануванн€ ≥ орган≥зац≥њ ф≥зичного виконанн€ школ€р≥в та студент≥в ¬Ќ« 1-4 р≥вн€ акредитац≥њ.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterбВШ3{X@§вA_)Щchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.