Студентське наукове товариство

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Студенти кафедри мають змогу займатися науковою роботою, брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

При кафедрі створені 2 проблемні групи: "Медико – біологічні проблеми фізичної культури і спорту" (керівник – доцент, канд. мед. наук Доцюк Л.Г.) та "Валеологічна школа" (керівник - професор, докт. мед. наук Мардар Г.І.), метою яких є дослідження таких проблем: "Вплив медико-біологічних засобів відновлення на ріст спортивних результатів студентів груп підвищення спортивної майстерності", "Використання сучасних методів дослідження та покращення фізичного розвитку студентської молоді", "Взаємозв'язок психофізіологічного стану студентів від періоду навчання у ВНЗ", "Профілактика спортивного травматизму у студентів засобами фізичного виховання" та ін.

На базі кафедри функціонує гурток "Теорії і практики оздоровчої фізичної культури", який веде доцент Мосейчук Ю.Ю. Мета гуртка – формувати у студентів систему фундаментальних знань, яка визначає рівень професійної діяльності в галузі фізичного виховання, вимагає високої професійної підготовленості фахівців з питань теорії фізичного виховання та методики проведення занять із оздоровчої фізичної культури в школі та позашкільних закладах, методики тестування учнів, студентів різного віку та статі.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastermА¦@°ЈUоchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.